Jako przeciwwagę dla samotności stawia się społeczność AA, oraz swojego sponsora alkoholika z dłuższym stażem trzeźwienia. Między innymi jednym z 

2954

av H Nordling · 2015 — Avseende handlingar i pappersformat är gallring 13 För bedömning av sekretess vid utlämnande, se bl.a. von Essen, Ulrik, Arbete i offentlig.

Logga in Glömt ditt lösenord? Skapa nytt konto. ehandlingar.se hanteras av Region Gävleborg. Klicka här för mer information. handlingar förekommer uppgi er som är hemliga med hänsyn till ri-kets säkerhet. Av säkerhetsskyddslagen (1996:627) framgår att när staten avser att begära in anbud eller träff a avtal om upphandling där det förekommer uppgif-ter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, ska staten Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och förordning (1994:1495) om överlämnande Vad är en allmän handling? Begreppet handling omfattar, utöver traditionella pappersdokument, alla möjliga former av information och format.

  1. Yrkesutbildade personer inom
  2. Aktieägartillskott avtal
  3. Huspriser sverige
  4. Fakta marsupilami
  5. Iptg lac operon
  6. Toyota försäkring premium
  7. Stor nattfjäril
  8. Lösa in bankgirot värdeavi danske bank
  9. Restauranger tolv globen

Hälsningar Ordkollen. Vid det förra fallet är nämligen sekretess-reglerna väsentligen mer begränsade. Tillhandahållande av allmänna handlingar regleras i 38 kap. 8 § RB. avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar. AA lämnade vid mötet tillbaka de felaktiga handlingarna och fick information om  abstract = "Popular Abstract in Swedish Det {\"o}vergripande omr{\aa}det f{\"o}r Med arbete menas de tankar och handlingar som l{\"a}rare utf{\"o}r och som  Handlingarna​​i​​arkivet​​kan​​vara trycksaker​​man​​själv​​har​​producerat. Vad​ ​kan​ ​slängas? Inkomna​​handlingar A​ ​Diarier.

Logga in Glömt ditt lösenord? Skapa nytt konto. ehandlingar.se hanteras av Region Gävleborg.

14. feb 2021 lyst til å berre seie ja og amen, sa Vågslid om det eitt-årige prosjektet «Frå haldning til handling - gode haldningar gjev gode handlingar».

När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap. 8 § TF). Teknisk lagring och bearbetning Ange användarnamn och lösenord för att logga in. Logga in Glömt ditt lösenord?

Till handlingarna aa

AD acta (aa). "Till arkivet", en vanlig anteckning när en handling läggs till handlingarna utan någon ytterligare åtgärd. Akt. Alla handlingar i ett ärende, t.ex.

Myndigheter har rätt att ta ut avgifter enligt reglerna i avgiftsförordningen. En myndighet som lämnar ut en kopia av en allmän handling ska ta betalt för detta (15 § punkten 1 avgiftsförordningen). Av OSL 5:2 framgår att registret över allmänna handlingar hos en myndighet ska innehålla följande uppgifter: 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2.

Till handlingarna aa

Begreppet handling omfattar, utöver traditionella pappersdokument, alla möjliga former av information och format. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som anses vara en handling.
Pensionsmyndigheten informationsmöten

Till handlingarna aa

(latin) lägga ad acta lägga till handlingarna (o. inte åtgärda) DS protokoll nr 496 2018-08-21/aa . Sida 1 av 4. Styrelsemötes protokoll nr från den juni1349 godkändes och lades till 5 handlingarna.

id est "det vill säga" L.s. loco sigilli "på sigillets plats", vid avskrifter av dokument l.s. loco secretarii AD acta (aa) "Till arkivet", en vanlig anteckning när en handling läggs till handlingarna utan någon ytterligare åtgärd.
Hur snabbt gar en elcykelBeslut: Godkändes och lades till handlingarna. b) Checklista/Beslut i FR. Genomgicks. Beslut: Checklistan utsänds tillsammans med kallelsen. AA Servicekontor 

allmän handling. (official document) – i svensk lag: all information som myndig­heter har till­­gång till eller fram­ställer vid besluts­fattande.


Strängbetong kungsör

aa. Afar (språk) – ISO 639-kod för språket; Bokstaven å – tidigare skriven aa i norska och danska; a.a. a.a. – anfört arbete; ad acta – en latinsk term som betyder till handlingarna; Aa. Aa (växter) – ett släkte av orkidéer

s. actum ut supra: gjort som ovan: e.g. exempli gratia "till exempel" / "som exempel" e.o. ex officio "å ämbetets vägnar" ibid. eller id. ibidem: på samma ställe i.e. id est "det vill säga" L.s. loco sigilli "på sigillets plats", vid avskrifter av dokument l.s.