Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande. Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva med omgivningen utifrån sin religion.

3755

forma en egen identitet och världsåskådning. fostra eleven till etiskt leverne och hjälpa eleven att förstå religionens etiska dimension. identifierar de faktorer som påverkar det moraliska beslutsfattandet och tar hänsyn till dem i de korta kapitlen (surorna) i Koranen om hur man utför Salatbönen 

För Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? av B Michael · 2017 — religionen kan bli ens identitet. När jag sedan att fördjupa sina kunskaper i hur religioner påverkar människors identitet till sexualitet, kön, social status. av A Koc · 2017 — identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn skiljer sig. hur identiteten påverkas av religion och begreppsförståelse blir en syn på ens identitet är ens allt, man är ingenting utan sin identitet.” Lärare 2  Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit identitet? Hur kan den psykologiska samt sociologiska funktionen av religionens betydelse för människan förklaras?

  1. Tandvårdsgruppen karlstad
  2. Hur många patienter per läkare
  3. Varför höjs bensinskatten
  4. Akademisk grad doktor
  5. Töreboda kommun se

När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: – Självklart påverkar religion värderingar och handlingar. Men att säga att vissa religioner är mer våldsamma än andra är fel. Våldsamma inslag finns i både kristendomen och islam. Ett exempel från Bibeln: ”Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ned dem i min åsyn” (Lukas 19:27). Hur sen livet i praktiken ser ut utifrån den här övertygelsen är olika. Lever man t.ex.

Först och främst så måste vi välja om vi tillhör den ortodoxa, konservativa eller liberal judendomen.

av A Koc · 2017 — identitet i relation till religion, livsfrågor och etik och ifall denna syn skiljer sig. hur identiteten påverkas av religion och begreppsförståelse blir en syn på ens identitet är ens allt, man är ingenting utan sin identitet.” Lärare 2 

Det tredje kunskapskravet handlar om att se hur religionen påverkar samhällen men även hur samhällen kan påverka/förändra religionen. När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: Jag tror verkligen att ens identitet påverkas av ens religion om man har någon.

Hur påverkar religion ens identitet

Kultur skapas av en grupp med en gemensam syn på hur världen fungerar. En gemensam kultur kan finnas i både större och mindre sammanhang, så som ett land, ett företag eller ett fotbollslag. När man talar om kulturell identitet syftar man dock vanligtvis på en nations gemensamma kulturella identitet.

Hur ska man då se på religion och konflikt, hur hänger de ihop? Civilisationernas krig? En välkänd amerikansk  Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper. Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter.

Hur påverkar religion ens identitet

Det här ska vi lära oss i det här arbetsområdet •Kristendomens historia •Kristendomens tre riktningar •Livsfrågor och identitet •Etik och moral Vad? •Samla kunskaper genom föreläsningar, läsa faktatexter, se filmer.
Sanning eller konsekvens film naken scen

Hur påverkar religion ens identitet

- Vi kommer att se utvalda filmer och diskutera mer ingående hur religioner kan forma och påverkar ens identitet och vardagliga liv. - Vi kommer även att göra olika urkundsövningar för att träna oss i att förklara samband mellan urkunderna och de centrala tankegångarna och olika handlingar du utför som troende. Nivå C – Ni förklarar och visar på samband hur t.ex religionera kom till, varför man firar olika högtider och för utvecklade tankar hur religionerna påverkar människor i deras identitet. Ni beskriver några likheter och skillnader på ett utvecklat sätt mellan religionerna t.ex vilka olika anledningar finns till att människor ber.

Det här är exempel på  12 apr 2017 Å ena sidan avvisar vi religionens institutioner, å andra sidan tror hälften av oss på någon ”I hur hög grad skulle du säga att du är troende? Hur är det att leva som jude i Sverige? • Hur påverkar religionen vardagen och livsvalen? OM filmserien INblick i världsreligionerna: Syftet med filmserien “ INblick i  5 jan 2020 Hur kom det sig att religion började att upplevas som problem?
Kommersialisering av forskning
Identiteten kan vara självdefinierad – hur jag upplever mig själv, vem jag är för religionsundervisning i grundskolan nedtonar kristendomens 

För etniska, historiska och kulturella aspekter av den judiska identiteten, se judar. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra religioner som Gamla testamentet eller Tanach berättar hur Gud kallade patriarken Abraham Observanta judar bär den jämt, då det står i Talmud att ingen bör gå ens fyra  Å ena sidan avvisar vi religionens institutioner, å andra sidan tror hälften av oss på någon ”I hur hög grad skulle du säga att du är troende?


Sol brand solutions inc

och identitet påverkar varandra ömsesidigt: språkbruket formar grupptiteten och gruppidentiteten påverkar språkbruk och atti iden - tyder.9 Vissa forskare anser språket vara av stor betydelse för en män - niskas identitet, bl.a. för att språket är ett centralt verktyg för indivi -

hur religion påverkar identiteten. Kopplingen mellan identitet och religion är utta-lad och i svaret betonas att det har betydelse vilken religiös övertygelse en person har i förhållande till majoritetsbefolkningen i landet där hon/han lever: ”På så sätt märker hon inte ut sig lika mycket som om hon hade bott i … Kunskap om olika religioner och livsåskådningar bidrar också till att man kan förstå sig själv bättre, och hur ens identitet påverkas på olika sätt. Man lär känna sig själv lite bättre helt enkelt. Religion är ett personligt ämne för många, för många är det positivt och innebär gemenskap.