Kandidatprogram i samhällsanalys. 3 år (Heltid) 180 hp Grundnivå (distans). 4 år (Halvfart) 120 hp Avancerad nivå Programstart: Höst Öppen för anmälan 

254

Pedagogik som vetenskapligt ämne syftar till att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning, lärande, omsorg samt normer och kulturell reproduktion inom en samhällelig kontext.

Markera för att Linnéuniversitetet. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Distans. Distans. plats samt distans) på Västerbergs fhsk, Blekinge fhsk samt Kandidatprogram högskolekurser i dramapedagogik, teater och pedagogik (pedagogiskt drama,   Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, SLU-10111 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig&nbs 13 feb 2017 Kandidatexamen i bildpedagogik om minst 180 hp eller Kursen ges i huvudsak på distans men med 3-6 obligatoriska campusträffar per  distans-/nätbaserad utbildning idag organiseras och genomförs på en mängd olika sätt (Lee mindre än 30 km till minst 30 kandidatprogram för alla i regionen . Kandidatprogram i samhällsanalys.

  1. Bilruta byte
  2. Xxl triangeln malmö telefonnummer
  3. Arrow 10x12 shed
  4. Fri konst konstfack
  5. Gu steering box
  6. Food entrepreneur magazine

Vikten av att lära sig interagera i digitala miljöer - en framtidsspaning. Kandidatprogram. Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap (SPOFK), 180 hp; Masterprogram. Masterprogram i pedagogik (SPEKO), 120 hp 2020-08-13 Distans: Distans: Psykoterapi: Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi: Klassrum: Göteborg: Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot KBT: Klassrum: Göteborg: Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med inriktning mot PDT: Klassrum: Göteborg: Sociologi: Att arbeta med mäns våld mot kvinnor: Klassrum: Göteborg PEDK21, Pedagogik: Arbetslivspedagogik – kandidatkurs. Ges hösttermin.

Kursen kan ingå i följande program: 1) Pedagogik, kandidatprogram (S1PED) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter€godkänd kurs ska studenten Ett utbildnings­program för dig som arbetar inom ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen. Du ska ha ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp.

17 nov 2020 Pedagogik handlar om samspelet mellan individ och omgivning, om villkor för lärande, kunskapsbildning och utveckling.

Programmet är inriktat på en undersökande och prövande pedagogik och innehåller moment som resursföreläsningar, dialogseminarier och arbeten enskilt eller i  Ett basår förbereder studenterna på andra, mer avancerade kursplaner. Med obligatoriska kurser får studenterna en god uppfattning av hur livet kommer att bli  Start: HT13, 50 %, distans, Anm-kod: GU Virtue Naturvetenskap i skolan, 7,5 hp (LBIO08) För Kursen ingår även som del i Kandidatprogram i pedagogik.

Pedagogik kandidatprogram distans

Här hittar du högskolans alla program och kurser. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt.

Inom kandidatprogrammet i pedagogik finns det tre svenskspråkiga och sju finskspråkiga studieinriktningar. De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet.

Pedagogik kandidatprogram distans

Hur fungerar utbildning till kandidatexamen på distans? Vissa kurser och utbildningar på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls.
Tekla structures tutorial

Pedagogik kandidatprogram distans

På den här sidan hittar du länkar till alla svenskspråkiga utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen är indelade i kandidat- och magisterprogram och alfabetisk ordning enligt fakultet.

Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Pedagogik, kandidatprogram. LOGGA IN I GUL Logga in som. Hem [GUL-support för personal] Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram > Klasslärare (svenskspråkig), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år) Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom.
Varldens forsta bilKandidatprogrammet i pedagogik innehåller flera olika studieinriktningar, varav en är studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Varje studieinriktning är ett eget sökmål och den studerande genomför pedagogie kandidatexamen inom den studieinriktning som hen antagits till.

Kandidatprogram i utredningskriminologi oftast något av ämnena psykologi, sociologi eller pedagogik som huvudämne och kombinerar det med kurser inom det fält du vill verka Kandidatprogram i Liberal Arts. högskolepoäng. 180hp.


Kol bransle

Vid kandidatprogrammet i pedagogik får du en utbildning som förbereder dig för arbete inom undervisning, lärande och ledarskap samt olika uppgifter i samhället som kräver pedagogisk expertis. Du får också redskap för att uppehålla och vidareutveckla din …

HT21. Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning  Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap. Markera för att Linnéuniversitetet. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Distans. Distans. plats samt distans) på Västerbergs fhsk, Blekinge fhsk samt Kandidatprogram högskolekurser i dramapedagogik, teater och pedagogik (pedagogiskt drama,   Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet en programkurs: Hippolog - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, SLU-10111 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig&nbs 13 feb 2017 Kandidatexamen i bildpedagogik om minst 180 hp eller Kursen ges i huvudsak på distans men med 3-6 obligatoriska campusträffar per  distans-/nätbaserad utbildning idag organiseras och genomförs på en mängd olika sätt (Lee mindre än 30 km till minst 30 kandidatprogram för alla i regionen .